รับมอบทุน น้ำดื่มและไอศกรีม

วันเสาร์ที่  ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๕  นายสุพจน์  นันทะเทศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ ๑  รับมอบทุนจากนายสมคิด  ชินสาและนางนวลฉวี  ชินสา   เนื่องในงานพิธีอุปสมบท  นายสุระนัย  ชินสา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน รวมเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท   และในวันจันทร์ที่ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  นายสมคิด  ชินสาพร้อมครอบครัวและญาติได้ร่วมกันนำน้ำดื่มและไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียนในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน  ทำให้นักเรียนได้อิ่มอร่อย หวาน มัน  ชื่นใจ  ทางโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ ๑ 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย   

ถ่ายภาพ : นางสาวสุนิษา บัวแดง ครู

เนื้อหาข่าว : นางสาวสุดาวดี ศิลาไสล ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต : นายสุพจน์ นันทะเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ ๑

สอบถามได้นะคะ