คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน ถวายเทียนจำนำพรรษา วัดหนองตะเคียนบอน และวัดกองแก้วนพคุณ เนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวาย ณ วัดหนองตะเคียนบอน และวัดกองแก้วนพคุณ เนื่องในวันเข้าพรรษา

ภาพถ่าย : คุณครู นุจรีย์ ภาคสิม

เนื้อหาข่าว : คุณครูจันทร์แรม เพ็งเที่ยง

อำนวยการผลิต : นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

สอบถามได้นะคะ