กิจกรรมหน้าเสาธง5 นาที 2565

กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธงเป็นเวลา 5 นาที

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 ได้รับความอนุเคราะห์จากกองร้อยทหารพรานที่ 1205 ในการกำกับการจราจรบริเวรหน้าโรงเรียน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนและกลับบ้านของนักเรียน และจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธงเป็นเวลา 5 นาที ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จึงขอขอบคุณกองร้อยทหารพรานที่ 1205 มา ณ โอกาสนี้

ถ่ายภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภพที่131

เนื้อหาข่าว : นางดอก บัวเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

อำนวยการผลิต : นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

🌟ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด🌟

สอบถามได้นะคะ