ขอขอบคุณสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

    นายกิตติชัย  ปลอดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ขอขอบคุณสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา  และขอขอบคุณนายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โรงเรียนคุณภาพที่ได้มอบจักรยาน จำนวน 3 คัน เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนและเดินทางมาโรงเรียนด้วยความยากลำบาก  ทางโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

เนื้อหาข่าว : ว่าที่ร.ต.หญิงวิชาดา สุวรรณภาพ

อำนวยการผลิต : นายกิตติชัย ปลอดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์

สอบถามได้นะคะ