รับการบริการวิชาการ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายบุญมา รอดประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี และคณะครู ที่เดินทางมาให้บริการวิชาการ กับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย เพื่อขยายองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและอุดมการณ์ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สอบถามได้นะคะ