กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๒ นำโดย นายปราโมทย์ พรหมบุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ได้นำคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

ถ่ายภาพ : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

เนื้อหาข่าว : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

อำนวยการผลิต : นายปราโมทย์ พรหมบุบผา

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สอบถามได้นะคะ