กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำโดยนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองสังข์

ผู้แทนครูและนักเรียนร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ณ บริเวณสระน้ำ บ้านเหล่าอ้อย หมู่ ๕ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ