กิจกรรม “วันภาษาไทย ประจำปี 2565” 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  พร้อมด้วยนายชาลี  อินทะโสภา  ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี  จัดกิจกรรม “วันภาษาไทย ประจำปี 2565”  เนื่องด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ มีกิจกรรมทักษะวิชาการให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น คัดลายมือ ระบายสีภาพ กิจกรรมเข้าฐาน จำนวน 4 ฐาน  เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านทักษะภาษาไทย เน้นความงดงามและคุณค่าของภาษาไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาประจำชาติ

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ