โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

27 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านห้วยชันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

-พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 อีกทั้งยังปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียนด้วย

ทั้งนี้ มีนายทวี ศรีอ้วน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วยชัน เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานใกล้เคียงทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยคุณรณรงค์ วงษ์สกุล ผู้ใหญ่หวานใจ สมุทรีรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 คุณตารุ่ง โยกระโทก อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ผอ.สมเดช เสริมทอง ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนบ้านห้วยชัน กรรมการสถานศึกษา ชาวบ้าน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ถ่ายภาพโดย : Suphansa Phaksamrong

เรียบเรียงโดย: Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

***ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม***

สอบถามได้นะคะ