ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ภาพถ่าย : คุณครูนุจรีย์ ภาคสิม

เนื้อหาข่าว : คุณครูจันทร์แรม เพ็งเที่ยง

อำนวยการผลิต : นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

“ขอดูภาพถ่ายทั้งหมด”

สอบถามได้นะคะ