ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565  นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน และนายชาลี อินทะโสภา ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธี ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ