โรงเรียนบ้านโป่งคอม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งคอม นำโดย นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โดยประธานในพิธี ได้ถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และร่วมลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ภาพถ่าย : นายทัศน์พล สาคเรศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม

!!!ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก!!!

สอบถามได้นะคะ