โรงเรียนบ้านโคกไพล จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายชาญณรงค์  โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งเครื่องราชสักการะ วางพานทุ่มกล่าวถวายคำถวายพระพรชัยมงคล

และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่ 10

ภาพถ่าย : ชัชพล ธรรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายชาญณรงค์  โยธาพันธุ์

สอบถามได้นะคะ