ตรวจสุขภาพช่องปากและฉีดวัคซีนป้องกันโรค

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ ออกตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน ชั้น อ.1 – ป.6 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพช่องปากพร้อมเคลือบฟลูออไรด์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอบถามได้นะคะ