เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านหนองเรือ (โรงเรียนหลัก) ณ โรงเรียนบ้านหนองเรือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ซึ่งโรงเรียนบ้านวังรี นำโดย ผอ.ปราณี แสงตาปัน มอบหมายให้คุณครูกฤษฎา แสงคำ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สอบถามได้นะคะ