กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนร่มเกล้านำโดย ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ รองผู้อำนวยการอรัญญา วงษาคร และคณะครู ต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนจังหวัดสระแก้ว

โดยขบวนจักรยานเดินทางมายังโรงเรียนร่มเกล้า ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มอบอุปกรณ์กีฬา นม ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้กับผู้พิการ ผู้ยากจน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพข่าวและเนื้อหา : นางสาวสุลัดดา ขันแก้ว
อำนวยการผลิต : ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

สอบถามได้นะคะ