กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ร่มเกล้าเกมส์” ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนร่มเกล้า นำโดย ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ รองผู้อำนวยการอรัญญา วงษาคร คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ร่มเกล้าเกมส์” ปีการศึกษา 2565

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพข่าวและเนื้อหา : นางสาวสุลัดดา ขันแก้ว
อำนวยการผลิต : ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

สอบถามได้นะคะ