โรงเรียนอนุบาลตาพระยาได้ส่งตัวแทนนักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ Coding Robotics การแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Camp 2022 จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลตาพระยาได้ส่งตัวแทนนักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ Coding Robotics การแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Camp 2022 จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จัดขึ้นโดย สมาคมดิจิทัลเวิลด์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา ได้รับถ้วยรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา จาก Digital World Assocation https://www.facebook.com/ANUBANTAPRAYA

สอบถามได้นะคะ