กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดานำโดย นายปราโมทย์ พรหมบุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ได้นำคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพต่อพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูทุกท่านเป็นอย่างดี

ถ่ายภาพ : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

เนื้อหาข่าว : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

อำนวยการผลิต : นายปราโมทย์ พรหมบุบผา

สอบถามได้นะคะ