โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

ซึ่ง นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน ได้นำบุคลากรครู นักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง การลงนามถวายพระพรของครู นักเรียน และร่่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ทั้งพ่อ แม่ ครู อาจารย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวด วาดภาพระบายสี การแต่งคำขวัญ การเขียนเรียงความ เกี่ยวกับแม่ ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย

ถ่ายภาพโดย: Suphansa Phaksamrong

เรียบเรียงโดย : Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

***ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม***

สอบถามได้นะคะ