กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองแสง จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายธวัช  เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ให้กำเนิด มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การรำถวายพระพร ร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน  การมอบเกียรติบัตรรางวัลแม่ดีเด่น และการแสดงความรักความผูกพันระหว่างแม่และลูก

ถ่ายภาพ        : BNSSchool

เนื้อหาข่าว      : P. Vinitchai

อำนวยการผลิต : นายธวัช  เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง

สอบถามได้นะคะ