กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ประจำปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ นำโดยนายวิชัย นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางนุสรณ์และคณะครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีีต่อพระองค์ท่าน โดยภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง การถวายพระพรชัยแม่ของแผ่นดิน การแสดงของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น การมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันแม่รางวัลระบายสีรูปภาพและคัดลายมือ กิจกรรมสำนึกพระคุณแม่

กิจกรรมเพิ่มเติม

สอบถามได้นะคะ