กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ้านโคกแจง นำโดย นางสาวสุจิตรา  อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง ได้นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมถวายพระพรและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพต่อพระคุณของคุณพ่อคุณแม่

ภาพถ่าย : นางสาวศันสนีย์ เทียมเสงี่ยม

เนื้อหาข่าว : นางสาววิภาพร ทองศรี

อำนวยการผลิต : นางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง

!!ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด!!

สอบถามได้นะคะ