โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดย นางวันเพ็ญ คำดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/srijampa54

สอบถามได้นะคะ