วัยใสห่างไกลยาเสพติด

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้ารับการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน “วัยใสห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองสังข์ โดยมี พันเอกผาแดง อัญญเวชสัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เป็นประธานในพิธิเปิด เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญประเทศในโครงการครูแดร์ (D.A.R.E) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน

ภาพ: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์, นางสิริลักษณ์ ประดุจพรม

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ