โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้-แสดงนิทรรศการภาพแห่งความสำเร็จ ณ ไทยรัฐ 83

วันที่ 25 สิงหาคา พ.ศ. 2565 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ นำโดย นายวิชัย นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงนิทรรศการภาพแห่งความสำเร็จ (Best Practices)  ด้านดนตรี ประเภท วงอังกะลุง ในงานมหกรรมภาพความสำเร็จ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (ห้วยโจด) โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมเป็นประธานในพิธี และรับชมนิทรรศการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

รูปภาพเพิ่มเติม

สอบถามได้นะคะ