กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดยนางสาวสุจิตรา อุ่นเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจงและคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการเรียนรู้ต่อไป

ภาพถ่าย : นางสาวญาสุมินทร์ พรมพิลัย

เนื้อหาข่าว : นางสาววิภาพร ทองศรี

อำนวยการผลิต : นางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง

!!!ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด!!!

สอบถามได้นะคะ