กิจกรรมทัศนศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยชัน

27 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา รุ่นที่ 2 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ หาประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสถานที่สำคัญต่างๆภายในจังหวัดสระแก้ว

ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 83 คน ครูผู้รับผิดชอบนักเรียน จำนวน 15 คน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ถ่ายภาพโดย: Suphansa Phaksamrong

เรียบเรียงโดย : Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

****ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม***

สอบถามได้นะคะ