โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรม เปิดโลกแห่งการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอาเซียน โดยมีการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ การแสดงscience show การประกวดชุดรีไซเคิล การตอบคำถาม และการแสดงบนเวที มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้บูรณาการใน 3 สาระการเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(อาเซียนศึกษา) เน้นการให้ความรู้ เพิ่มทักษะทางวิชาการตามเนื้อหาสาระ ผ่านการแข่งขันกิจกรรมวิชาการ การประกวดและการตอบคำถาม ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ได้แสดงออก มีความมั่นใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

ถ่ายภาพโดย : Suphansa Phaksamrong

เรียบเรียงโดย : Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

****ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม***

สอบถามได้นะคะ