“ศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดทุ่งเพล” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  

วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2565 นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนวิถีพุทธเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดทุ่งเพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ ชมภาพถ่ายทั้งหมด +++

สอบถามได้นะคะ