ค่ายดนตรี..บำบัดใจ..ห่างไกลยาเสพติด

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดกิจกรรมค่ายดนตรี..บำบัดใจ..ห่างไกลยาเสพติด ได้รับเกียรติจาก พันเอกผาแดง อัญญเวชสัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ระหว่าง วันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านการเล่นเครื่องดนตรีสากล การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

ภาพ: นางศิรินทิพย์ ศิริสมบูรณ์

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ