การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน…ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน PA ท่านผอ.ประสงค์ นนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร และ ครูกัญญา ปะนามะทัง ครูโรงเรียนบ้านโนนผาสุก ที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ให้กับโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณค่ะ

ภาพถ่าย : คุณครู นุจรีย์ ภาคสิม

เนื้อหาข่าว : คุณครู นุจรีย์ ภาคสิม

อำนวยการผลิต : นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

“ขอดูภาพภ่ายทั้งหมด” คลิก

สอบถามได้นะคะ