การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การล่วงละเมิดในเด็ก โดยมูลนิธิเพื่อเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ได้จัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิเด็ก ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4 -5
ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
ถ่ายภาพ โดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
ชมภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

สอบถามได้นะคะ