นักเรียนรับทุนการศึกษาพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปี 2565

        เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 นายกิติคุณ โกฎหอม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา และนางสาวชุติมา  บาดาล ครูผู้ดูแลโครงการ  เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ฯ   ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565

สอบถามได้นะคะ