ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าประชาสามัคคีธรรม

วันเสาร์ที่ 15  ตุลาคม พ.ศ. 2565  นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี   ณ วัดป่าประชาสามัคคีธรรม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

++++ชมภาพถ่ายทั้งหมด++++

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ