การลงพื้นที่ตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว)

…วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย และประสานการตรวจราชการให้กับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว จากนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว…

สอบถามได้นะคะ