นายชัยนรินทร์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2และคณะ มาเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
นายชัยนรินทร์ วสอื้นรัมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะ มาเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากร ในการจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษา
คณะครูและนักเรียนขอบขอบพระคุณท่าน ผอ.เขตเป็นอย่างสูง

สอบถามได้นะคะ