ฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียนบอน ออกตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และฉีดวัคซีนมะเร็งปากหมดลูกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เฉพาะเพศหญิง) เพื่อป้องกันโรคติดต่อและฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน คอตีบ บาดทะยัก ในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี นำโดยนายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ภาพถ่าย : คุณครู นุจรีย์ ภาคสิม

เนื้อหาข่าว : คุณครู นุจรีย์ ภาคสิม

อำนวยการผลิต : นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

“ขอดูภาพภ่ายทั้งหมด” คลิก

สอบถามได้นะคะ