ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย และร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนฯ

…วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย โดยมีนางอลิสา เพชรมะดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตาพระยา และชุมชนบ้านแก้วเพชรพลอย ณ วัดแก้วเพชรพลอย ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว…

สอบถามได้นะคะ