พิธีถวายราชสดุดีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือ

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา นำโดย นายกิติคุณ โกฎหอม รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายราชสดุดีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือ และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

สอบถามได้นะคะ