โรงเรียนบ้านห้วยชัน ทำกิจกรรมฝึกทักษะการทำนาข้าว

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ทำกิจกรรม “บูรณาการแปลงนาสู่ห้องเรียน” โดยมีการจัดกิจกรรม เรียนรู้การเกี่ยวข้าว พิธีไหว้พระแม่โพสพ การตีข้าว การเก็บข้าวเพื่อนำผลผลิตไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะได้นำข้าวไปเป็นอาหารกลางวันแล้ว ยังได้บูรณาการความรู้ในด้านต่างๆจากแปลงนา เข้าสู่ห้องเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ขั้นตอนการทำนา ส่วนประกอบของต้นข้าว การเขียนเรียงความเรื่องนา การเขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์การไปนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องประเพณีไหว้พระเเม่โพสพ ทั้งยังได้ฝึกทักษะชีวิต ฝึกความอดทน ฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนด้วย

เรียบเรียงโดย Kansira Khampon

ภาพโดย Suphansa Phaksamrong

อำนวยการโดย นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

****ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม***

สอบถามได้นะคะ