ตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์วานิช อนุบาล2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่งานทันตกรรม ทำการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์วานิชเด็กก่อนวัยเรียน ชั้นอนุบาล 2-3 เพื่อป้องกันฟันผุและตรวจสุขภาพฟันนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อสำรวจสภาวะทันตสุขภาพตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษาจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ