การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ของกลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับกลุ่มเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา จำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ โรงเรียนวัดหนองติม โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบัานใหม่ไทยถาวร โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านกุดเวียน โรงเรียนบ้านโคกไพล โรงเรียนบ้านโคคลาน โรงเรียนบ้านเจริญสุข โรงเรียนบ้านตะโก โรงเรียนบ้านทัพเชียม โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 และโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 โดยจัดการประกวดแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านกุดเวียน ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ