เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มเครือข่ายตะวันบูรพา

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มเครือข่ายตะวันบูรพา ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย และ โรงเรียนสำเร็จวิทยา เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มเครือข่าย ซึ่งโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 23 รายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลหรียญทอง จำนวน 18 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 5 รายการ และเป็นตัวแทนระดับกลุ่มเครือข่ายเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่จำนวน 15 รายการ

สอบถามได้นะคะ