กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และประชุมชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และประชุมชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สร้างความเข้าใจ ข้อตกลง และสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม พัฒนาบุตรหลานให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพและประสิทธิภาพต่อไป

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ