พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์เป็นประธานในพิธี และลูกเสือ เนตรนารีร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในสถานศึกษา

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์ นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ