พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 91 ปี การก่อตั้งโรงเรียน และพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ “ปวราคารสโมสร”

วันที่ 29 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 91 ปีการก่อตั้งโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ “ปวราคารสโมสร” ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธาทุก ๆ ท่านที่ร่วมบุญมาและมาร่วมงานเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์ นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ