กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

5 ธันวาคม 2565

” กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ” 2565

คุณจีราภรณ์ สมสุชสันต์ ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา , ร.ต.แรม อยู่สุข พร้อมกำลังพล

นายธวัชชัย จำปาลาด รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ คณะครูและนักเรียน จิตอาสา

ผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และ ขอขอบพระคุณ ผอ.สมบูรณ์ และ คุณครูแก้วประดับ จันทร์ละม่อม ที่มาร่วมพัฒนาโรงเรียน นำน้ำดื่มมาบริการและนำข้าวสารมามอบให้โรงเรียนเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

สอบถามได้นะคะ