การประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว

…วันพุธที่ 7 ธันาวคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เพื่อรับการตรวจติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สระแก้วโมเดล “เด็กสระแก้วรักษ์แผ่นดิน สืบสานงานศิลป์ถิ่นบูรพา รู้รักษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ชาติไทย” พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่ 1. ความปลอดภัย 2. พาน้องกลับมาเรียน 3. โรงเรียนคุณภาพ 4. ทักษะอาชีพ 5. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ชาติไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องมรกต ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2…

สอบถามได้นะคะ