กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษาปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียมหรือสนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน มีประสบการณ์ทางสังคม เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดความตระหนักในตนเองด้านการรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวที่พบเห็น

ภาพ : นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

ข่าว : นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ : นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ